Välkommen till Stall Hipponews hemsida

A'ha och Jeanna Högberg på ärevarv efter SM guld i lag dressyr, Strömsholm 2015-06-07

Välkommen till vår hemsida

           År 2020 går så sakteliga mot våren

Under flikarna Vad händer och Häståret repektive år kan du alltid följa vårt "hästliv" i vått och torrt. Ny information och nya bilder är inlagda 20 december 2019 och 14 mars 2020.

Under andra flikar på hemsidan hittar du mer information om våra hästar, här är bara en mycket kort variant.

As time goes by och nu är även 2019 historia. Ännu ett hästår som innehöll både glädje och sorger. Det slutade dock i dur med Astorias utnämning som Morgondagens häst vid Ridsportgalan på Grand Hotell. Snart börjar häståret 2020 att komma igång med allt som förhoppningsvis ska hända även detta år, men än så länge får vi nöja oss att summera 2019.

Några fler av oss uppfödda hästar var ute och tävlade eller visades under 2019. Adriano har segrat i Intermediär I, Arezzo har segrat i Prix St George, Affect i LA:3, Astral och A Capella i MsvB:5, After Dark i MsvB:2, Affendi i Inledande program för femåringar, Athena i Inledande program för sexåriga hästar, Astral i MsvB:5 och Astoria i bland annat nationell Prix St George, Swedish Warmblod Trophy på Scandinavium med 92,6%t ,7-års finalen (och kval) på Falsterbo, B-finalen på Unghäst VM (10:a i A-finalen), Breeder´s Trophy finalen (och kval) på Flyinge samt final (och kval) i Agria Star of tomorrow. Acron och Ajahr har startat i MsvB.

Av unghästarna  gick Atlantic gick treårstest och fick diplom i gångarter och kvalificerade sig till Championatet. Aedina gjorde ett bra unghästtest och fick pris som bästa dressyrsto i Mälardalen. Athena, Astoria, Affendi och Atlantic kvalade till Breeder´s Trophy finalerna där Astoria segrade, Athena slutade 6:a och Atlantic 11:a. Affendi kom aldrig till start, tyvärr. 

Ariel, Adelaide, Sarah, Palucca och Abisco är glädjande nog alla konstaterat dräktiga varav Abisco med Astorias embryo via embryotransfer. 

Här är filmer från Breeder´s Trophy finalerna, Friends, Strömsholm:
Astoria och Jeanna Högberg,Finalprogram för 7-åriga hästar 2019-06-06:
Athena och Rebecca Mauléon Breeder´s Trophy final 2018-10-06: 
https://youtu.be/84JokvHHCMc
Astoria och Jeanna Högberg, Breeder´s Trophy final 2018-10-06: https://youtu.be/2R-_UfhpmuU
Astoria o Jenna Högberg på Friends Champion of the Winners 2018-11-30: https://www.youtube.com/watch?v=t1DKVJqmft0

Film från Kvalitetsbedömning:
Affendi och Rebecca Mauléon på Kvalitetsbedömning: https://www.youtube.com/watch?v=r7pRYLiV1o8

Mer info finns under flikarna respektive hästår.

Hästförteckning:

Detta är våra hästar.  Alla finns, inklusive våra sålda uppfödningar, med bilder, resultat, härstamningar, information mm på andra ställen på hemsidan:


Ascona, sto, svart, född 2018, e. Secret (e. Sezuan) u. Adelaide, Dpl ue. Don Primero - Magini. Högst bedömda föl i länet med 26,3 poäng och 87,7%.

Afrodite, sto, mbrun, född 2018, e. Foundation (e. Fidertanz) u. Sarah ue. Quaterback - Stedinger.

Askungen, sto, svart, född 2018, e. Blue Hors St.Schufro (St Moritz Jr). u. Ariel, Dpl ue. Rubinrot - Donnerhall.       

Adelinde, sto, mbrun, född 2017, e. Dream Boy (e. Vivaldi) u. Adelaide, Dpl ue. Don Primero - Magini.

Atlantic, Diplom,hingst, svart född 2016, e, Total Hope (e. Totilas) u. Palucca, Elit ue. Sandro Hit - Don Gregory. Diplom på treårstest i gångarter. 11:a i Breeder´s Trophy finalen för treåriga hästar.

Affendi, Diplom, hingst, svart, född 2014 e. Floricello (e. Florencio) u. Palucca, Elit ue. Sandro Hit - Don Gregory. Högst bedömda gångartsföl i länet och segrare i championatet på lokala visningen. Diplom på treårstest i gångarter med 51p och deltog i Breeder´s Trophy final som treåring. Trea i första omgången i Breeder´s Trophy med 82,2% (struken pga hovskada till finalen). Deltagit i Bruksprovet. Kvalad till Breeder´s Trophy för femåringar.
Athena***, Diplom, Selektionssto, brun, född 2013 e. Tailormaide Temptation (e. Tuschinski) u. Miami ue. Master - Magini. 2:a fölchampionat och deltog i Riksföl. Diplom och segrare på treårstest i gångarter. Kvalad till  och deltog i Svenskt Avel och Sportchampionat samt Rikssto för treåringar. Delad 4:a i Kungakannan. Segrare och diplom i gångarter på Kvalitetsbedömning med 88,8%. Slutlig 5:a i Breeder´s Trophy finalen för fyraåriga dressyrhästar med 85,05% och näst bästa sto. 6:e placerad i B-finalen på Unghäst-VM för femåringar och 18:e totalt. Segrare i Breeder´s Trophy finalen för femåriga dressyrhästar med 90% och 4:a i Champions of the Winners. 6:a i Breeder´s Trophy finalen för sexåriga hästar. BLUP 143
Astoria***, Diplom, Selektionssto, brun, född 2012 e. Sir Donnerhall II (e. Sandro Hit) u. Aquarell, Dpl ue. Quaterback - Rubinrot. Segrare i fölchampionat och länets högst bedömda föl, placerad i Riksföl. Diplom på treårstest i gångarter, klass I hoppning. Kvalad till Svenskt Avel och Sportchampionat samt Rikssto för treåringar. Segrare och diplom i både gångarter och hoppning på Kvalitetsbedömning. Bästa fyraåriga dressyrsto och totalt 7:e placerad i finalen i Breeder´s Trophy final. Segrare i Finalprogram för femåringar på bland annat 85%.3:a i Folksam Open på Falsterbo och 4:a i B-finalen på Unghäst VM. Segrat i Breeder´s Trophy finalen och Champions of the Winners på Friends. 3:a i sexårsfinalen på Falsterbo. 12:a i finalen i Unghäst-VM för sexåringar och näst bästa sto. Segrare i Breeders Tróphy finalen för sexåriga hästar med 88,4% och segrat i Champions of the Winners på Friends. Segrat i Swedish Warmblod Trophy Scandinavium 92,6%. Segrat i Prix St George
med 73,284%, segrat i Trikem 7-årschampionat försök och final på Falsterbo, segrat i B-finalen på Unghäst VM och 10:e plac i A-finalen för sjuåringar. Segrare i Breeder´s Trophy finalen för sjuåriga hästar samt Agria Star of tomorrow.  BLUP 170, 7:e högsta i Sverige. 
Abisco***, Diplom, Selektionssto, brun, född 2011 e. Bordeaux (e. United) u. Palucca, Elit ue Sandro Hit - Don Gregory. Premieföl i Tyskland. Diplom på treårstest i gångarter o klass I hoppning. Kvalad till Svenskt Avel och Sportchampionat för treåringar. BLUP 156 delad 105 plats i Sverige. Dr med Astorias embryo e. Bon Coeur. 
Africa***, Selektionssto, svart, född 2010, e. Faustinus (e. Furst Heinrich) u. Dame Fortune, Elit ue. Donnerhall - Ibikus. BLUP 132. Ej betäckt 2019.
Adelaide***, Diplom, Selektionssto, mbrun, född 2007, e. Don Primero (e. Donnerhall) u. Mint, Elit ue Magini - Krocket.  Segrare i länets fölchampionat. Diplom och delad segrare i treårstest i gångarter. Placeringar till och med MsvC dressyr. Diplom och delad segrare i treårstest i gångarter och klass I hoppning. BLUP 145. Dräktig med Springbank II.

Die Santina*** , sto, mbrun, född 2005, e. Sandrot Hit (e.Sandro Song) u. Pik Favory ue. Donnherhall - Pik Bube. Flertal segrar till och med Prix St George dressyr. Tävlingshäst t o m 2015. BLUP 158, 70:e högsta i Sverige. Ej betäckt 2019.
Ariel***, Diplom, Selektionssto, svart, född 2004 e. Rubinrot (e. Rubinstein) u. Dame Fortune, Elit ue. Donnerhall - Ibikus.2:a placerad i länets fölchampionat. Diplom och delad segrare i treårstest i gångarter och klass I hoppning. BLUP 160, 46:e högsta i Sverige. Dräktig med Secret.
Palucca , Elitpremierat sto, svart, född 2003, e. Sandro Hit (e. Sandro Song) u. Premiere, Elit ue. Don Gregory - Picasso.  Premieföl i Tyskland. Syster med 3 godkända hingstar. Elitpremierat avelssto. Selektionssto. BLUP 146. Dräktigt med Springbank II.
Sarah , sto, svartbrun, född 2010, e. Quaterback u. Stella, Statsprem, ue. Stedinger - Glorieux.Premieföl i Tyskland. Tre generationer statspremieston på mödernet. Modern Stella placerad i finalen på Rastede för tysklands bästa treårsston. Två morbröder till Sarah tävlar tom svårt dressyr. Dräktig med Bon Coeur.

         


Några sålda:

Aikido, hingst, fux, född 2019 e. Ironman H (e. Bordeaux) u. Die Santina e. Sandro Hit - Donnerhall - Pik Bube.

A'ha,  hingst, svart, född 2006, e. His Highness (e. Hohenstein) u. Aperitif ue. Prestige - Donnerhall.  

Klass I både hoppning och gångarter på treårstest, Diplom i gångarter på Kvalitetsbedömning och klass I hoppning. Deltog i Svenskt Avel och Sportchampionat för femåringar. 4:e placerad i Breeders Trophy finalen i Svenskt Avel och Sportchampionat för sexåringar. 3:e placerad i finalen på Svenskt Avel och Sportchampionat för sjuåringar. Flertal placeringar och segrar till och med Intermediär II, SM segrare i lag och debuterat Grand Prix 2015 på 66%. Segrar i lilla rundan internationell CDI**** och Lövsta Future Challenge/Intermediär II 2016.   
Aquarell ***, Diplom, Selektionssto, fux, född 2008, e. Quaterback (e. Quaterman) u. Ariel, Dpl ue. Rubinrot - Donnerhall.  Segrare i länets fölchampionat och deltog i Riksföl. Diplom på treårstest i gångarter och 2:a placerad i Kungakannan/Rikssto för treårsston. Diplom i gångarter på Kvalitetsbedömning och klass I hoppning. Segrare i Finalprogram för sexåriga dressyrhästar och 4:e bästa sto i finalen på Svenskt Avel och Sportchampionat. Segrar till och med MsvB:5 och placerad i Prix St George. BLUP 176, 2:e högsta i Sverige.    
Aviatorhingst, mbrun, född 2018 e. Van Vivaldi (e. Vivaldi) u. Abisco, Dpl e. Bordeaux - Sandro Hit.   
 
Länkar till ett antal filmer är lagda här på framsidan. Fler filmer finns även under vad som hände de olika åren.

Aquarell och Jeanna Högberg, 6-årschampionatet på Flyinge 2015-10-02:
https://www.youtube.com/watch?v=-4wDiOeyUzM
Aquarell och Jeanna Högberg tävlar på Strömsholm 2015-09-17:
A'ha  och Jeanna Högberg tränar på Segersta 2015-09-08: https://www.youtube.com/watch?v=FyRuGEVAYOI&feature=youtu.be
Adriano,  Pernilla André Hokfeldt hösten 2014:  http://youtu.be/uT8TfjicGTQ
A´ha tränar 20 december 2013 på Segersta:
     http://www.youtube.com/watch?v=wQkk2YQEGX0    
A´ha på framridningen till finalen i 7:års championatet på Kastanjegården, Flyinge okt 2013

   http://www.youtube.com/watch?v=U7LhKC0uxLM  
Adriano i femårskval på Flyinge maj 2013: 
   http://www.ridehesten.com/en/Heste-nyheder/SeNyhed/?ID=17322
Stofölet Athena e. Temptation travar i hagen 28 juni 2013
   http://www.youtube.com/watch?v=rKshAbdEh5k
After Dark, under inridning 2015-01-18 https://m.youtube.com/watch?v=Xv0bcKJR0ow# 

"There is something with the outside of the horse that is good for the inside of a man" Winston Churchill

       

Varje ny dag med hästar, året om, innebär fler erfarenheter och nya lärdomar!


Vår


Adelaide
med dottern A Capella på blommande vårbete 2011.


Adelaide*** 07-1417 (stofamilj 5)  född 2007 e. Don Primero 981 u. Mint 23 408 ue. Magini 695 - Korint 16 617 - Krocket - Urbino 430 - Unikum 429 - Sombrero 411 - Biarritz 294 - Sorrento 231.
Uppf av Hipponews KB/Christina Olsson, Gäddvik, Alfta.

9,8,8,8,9,8=50p och segrare i fölchampionat i Gävleborgs län, 8,8,7,8,9,8=48p Diplom och delad segrare i treårstest för gångartshästar.Kvalad till Kungakannan och Riksföl.

Segrat i LB:2 och LB:4 dressyr på bland annat 71,667% samt placerat sig i LA:1 (2014). Placerad i MsvC:1 66% (2015).

BLUP index 145 i gångarter och delad 71:a plats bland alla ston med avelsindex i Sverige 2015. BlUP index 145 i gångarter 2019.

A Capella*** selektionssto, brunt, född 2011 e. Connaisseur 1193 u. Adelaide. 8,8,8,8,8,8=48p och tvåa i regionfinalen för gångartsföl i Kopparbergs län. Kvalad till Riksföl. Deltagit i kvalitetsbedömning med 8,8,9 exteriör och 4*7,5 på gångartsdelen. Klass I och 6:a av 24 startande. Segrar och placeringar i samtliga starter bland annat i LA:3 på 75% och FEI:s inledande program för 5-åringar med 75%. Kvalad till final på Scandinavian Open på Falsterbo och Svenskt Avel- och Sportchampionat på Flyinge. Deltagit på Scandinavian Open på Falsterbo. Delad 14:e placerad i Breeder´s Trophy finalen av 41 startande på Flyingen för femåriga dressyrhästar. A Cappella som debuterade som 6-åring (2017) i MsvC:1 med seger på 71,59% och har sen följt upp med seger MsvB:2 i debuten på 68,23%. Kvalad till och deltog i Breeder´s Trophy för sexåriga dressyrhästar. BLUP 151 i dressyr 2019. Segrat i MsvB:4 med 70%  och MsvB:5 med 69,362% 2019.

Adelinde, brunt sto, född 2017 e. Dream Boy 95395

Ascona, svart, sto född 2018 e. Secret 9286. Segrare på Gävleborg hästavelsförenings fölvisning med 9 (8, 8,5 8,5) 9=26,3p 87,7%

2018 dräktig med Secret 9286. Kastat

2019 Dräktig med Springbank II 9272

Sommar

Aquarell
njuter av uppmärksamheten vid prisutdelningen på Riksutställningen för treårsston på Strömsholm sommaren 2011.

Aquarell*** 08-2387 född 2008 e. Quaterback  00026303 u. Ariel 28 689 ue. Rubinrot 1033 uu Dame Fortune uue Donnerhall - Ibikus DH 261 - Manolete xx.
Uppf av Hipponews KB/Christina Olsson, Gäddvik, Alfta.

8,8,8,8,9,8=49p och segrare i fölchampionat för gångartsföl i Gävleborgs län. Deltagit i Riksföl på Strömsholm. Diplom på treårstest i gångarter. 2:a placerad i Kungakannan, Riksutställningen för treåriga gångartsston, juni 2011. Diplom som gångartshäst vid Kvalitetsbedömning och klass I hoppning, september 2013.

*** selektionssto med diplom både från Treårstest och Kvalitetsbedömning. BLUP index 176 i dressýr och 2:a högsta i Sverige 2019.

Debuterade på tävlingsbanorna 2015-09-17 i Finalprogram för 6-åriga hästar på Strömsholm 2015-09-17 då hon vann på 73,6% och kvalade till Championatet på Flyinge. Deltog i 6-års Championatet för dressyrhästar i sin andra start i livet och slutade på 18:e plats av 33 stycken i första omgången och först utanför finalplats på 6:e plats i andra omgången. 4:e bästa sexåriga dressyrsto inkluderat importer.
PLacerad i ett antal starter till och med MsvB:5 bland annat i MsvB:4 på 67,71% och debuterat i Prix St George med 64,6% (2016). Årsdebuterade 2017 med seger i MsvB:2 följt av flera segrar till och med MsvB:5 och placering i Prix St George under året.

Astoria*** född 2012 e. Sir Donnerhall II  u. Aquarell 9,8,8,8,9,8=50p och segrare i fölchampionat för gångartsföl i Högbo. Placerad 8:a i slutfinalen Riksföl på Strömsholm för gångartsföl, september 2012. Diplom på treårstest i gångarter 8,5 8, 8 7,5 8, 8,5=48,5p och klass I hoppning 7, 7=47p. Kvalad till Rikschampionatet i gångarter samt Kungakannan. Diplom och segrare i både löshoppning och gångarter på Kvalitetsbedömning 9,9 i hoppning och 8,5-8,5-8,5- i gångarter. 

*** selektionssto BLUP-index 170 i gångarter 2019 o ch 7:e högsta i Sverige.

82% och 2:a i Fyraårschampionatskval tävling. 3:a med 83,2% i första omgången av Breeder´s Trophy finalerna för 4-åriga dressyrhästar på Flyinge. Totalt 8:a i finalen efter andra omgången med testridning. Bästa fyraåriga sto och vann Gustav Johanssons pris för bästa sto.   

Astoria vann 29 mars i årsdebuten 2017 Finalprogram för 5-åriga hästar på 81,4%  på Strömsholm och följde det med att dagen därpå sluta tvåa i samma klass med 81,6%. Därmed kvalade hon till både Falsterbo Horseshow och Breeder´s Trophy som en av de första i Sverige och direkt i första starterna. Hon har sedan följt upp med en andra plats på Segersta med 80,4% och seger i Unghäst-VM kvalen på Strömsholm med 85%, båda gångerna i Finalprogram för 5-åriga hästar. Trea i finalen i Folksam Open på Falsterbo och med det svenska laget i Unghäst VM i Ermelo. 14:e av 39 startande i första omgången och fyra i B-finalen två hundradelar från final i Unghäst VM för femåriga dressyrhästar. I Oktober slog hon och Jeanna Högberg till med seger i finalen i Breeder´s Trophy med härliga 91,8%. Säsongen avslutades med en fantastisk seger på Friends arena i Champions of the Winner  Som sexåring 2018 slutade hon 3:a i sexårsfinalen på Falsterbo. 12:a i finalen i Unghäst-VM för sexåringar och näst bästa sto. Segrare i Breeders Tróphy finalen för 6-åriga hästar med 88,4%. Vann för andra året i rad Champion of the Winners på Friends arena. 2019 som sjuåring har hon bl a segrat i Swedish Warmblod Trophy Scandinavium med 92,6%, i Prix St George med 73,284%, försök och final av Trikem Open för 7-åriga hästar på Falsterbo, unghäst VM:s B-final (10:a i finalen), försök och final av både Breeder´s Trophy och Agria Star of tomorrow.


Höst

Mint
på höstbete och blir matad med äpplen av en liten hästskötare.


Mint  (stofamilj 5) 23 408  f 1988 e. Magini 695 u .Korint 16 617 ue. Krocket 651 - Urbino 430 - Unikum 429 - Sombrero 411 - Biarritx 294 - Sorrento 231.
Uppf av Kjell och Kerstin André, V. Hoby nr 19, Lund.

39p klass I treårspremiering, totalfyra på treårstest i gångarter. Fyra i Breeder´s Tropy finalen för femåriga dressyrhästar och kvalat till finalen som sexåring. Flera segrar i Prix St George, startat till och med Intermediär I och SB:I. 2:a YR-Sm, 6:a YR-NM, silver i lag YR-NM. Elitpremierad i aveln 2010.

Mor bland annat till Barcelona tävlat till och med Msv dr, Miami A-prem fölsto, Arezzo diplom kvalitetsbedömning och tävlat till och med Intermediär I i dressyr och segrat i Prix St George, Akleja klass I treårstest och tävlat till och med LA dressyr, Adelaide segrare i länets fölfinal, diplom och segrare i gångarter i treårstest och plac till och med Msv C dressyr samt Adriano diplom både på treårstest och kvalitetsbedömning, segrare i gångarter i kvalitetsbedömning, deltagit i 70-d prov i Tyskland, placerad i årgångsfinaler som 4,5 och 6-åring samt plac Msv Dr. Exporterad till USA och godkänd avelshingst i SWANA. Ett antal segrar i fourth level i USA, bl a på Wellington meetinget 2016. Ett flertal segrar i Prix St George 2017. Flera segrar i Intermediär I 2019.

Vinter

A´ha tränar dressyr i solen på vita vidder 2012.

A´ha f-2006 hingst 169cm e. His Highness u. Aperitif  28 216 ue. Prestige uu. Dame Fortune - Donnerhall - Ibikus DH 261 - Manolete xx.
Uppf av Hipponews KB/Christina Olsson, Gäddvik, Alfta.

Klass I i både hoppning och gångarter på treårstest. Diplom från kvalitetsbedömning i gångarter och klass I i hoppning. Deltagit i Breeder´s Trophy finalen på Flyinge för femåriga dressyrhästar (2011).

Kvalat till Breeder´s Trophy finalen för 6-åringar med 76% och 3:e plats i kval i Finalprogrammet för sexåringar dressyrhästar. Två segrar och en placering på tre starter i Msv B:4 och MsvB:3 dressyr. Fyra i Breeders Trophy finalen för sexåriga dressyrhästar på Svensk Avels- och sportchampionat och åtta i finalen i den öppna klassen (2012).

Segrat i MsvB, bland annat segrare i DM i MsvB:4 Gävleborgslän 2012. Segrat i MsvB och MsvA samt trea i både kval och final i 7-årschampionatet i Flyinge i Prix St George (oktober 2013).

Segrar i Prix St George på bl a 69,6% på Strömsholms Nationaldagstävlingar och placerad i svårklassdebuten i Intermediär I på 69,6% och senare flera placeringar bland annat tvåa på 70,7% och 71,4%. Avslutat sägongen med debut i Intermediär A med en 2:a placering 68,5%  (2014).

Sösongsdebut 2015 med seger i Strömsholms nationella vårtävlingar i Intermediär I med 71,4%. Debuterat i Intermediär A med 69,6% och en tredjeplacering samt en andraplacering i Intermediär I på 71,3% i de följande två starterna. Fortsatt säsongen med bl a segrar i Intermediär A  på 69,444%, Intermediär I på 72,12%, Msv A i kval till Lag SM på 72,752% och seger  och guldmedalj i Lag SM i dressyr på Strömsholms Nationaldagstävlingar. Seger i Intermediär I med 71,49% på Hogsta samt placeringar på Djursholms Elittävlingar i Intermediär I och IB.Seger Trea Intermediär IB i Eskilstuna, seger Intermediär I på 71,75% och tvåa i Internmediär IB 70,54% i Enköping. Avslutade säsongen med att debutera i Grand Prix i Helsingborg med 65,03%. 

Tre starter och tre segrar i sin internationella debut i lilla rundan i CDI ****i Vestfold i Prix St George 71,02%, Intemediär I 70,39% och Intermediär Kur 73.07%.  Han har sen fortsatt säsongen med bl a seger i debuten i Intermediär II i Lövsta Future Challengen på 68,02%, andraplats i Intermediär II på Segerstas tävlingar på 69,64% och först utanför placering som fyra i sina andra Grand Prix start på 66,36%. Exporterad till Holland våren 2016.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

11.04 | 21:20
Våra övriga hästar har mottagit 1
11.03 | 12:12
Om oss har mottagit 1
11.03 | 12:11
Hipponews förstasida har mottagit 5
06.08 | 15:03
Aquarell***, Dpl har mottagit 1
Du gillar den här sidan